może tu

Uniwersytet Szczeciński posiada szeroką ofertę zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych. W ramach uczelni działają samodzielne jednostki sportowe, do których należą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jako jednostka międzywydziałowa, w zakresie swojej statutowej działalności, organizuje obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, aerobik, joga, taniec towarzyski, samoobrona, karate, nordic walking, squash, tenis ziemny, tenis stołowy, siłownia. Zajęcia fakultatywne organizowane są dla studentów, którzy po zakończeniu obowiązkowych zajęć w-f są w dalszym ciągu zainteresowani utrzymaniem i rozwojem swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie sportów zespołowych i indywidualnych.

Klub Uczelniany AZS zrzesza studentów, którzy trenując w sekcjach klubu realizują swoje pasje sportowe. Poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych przyczyniają się do zajęcia wysokich lokat Uniwersytetu Szczecińskiego w klasyfikacjach międzyuczelnianych, uniwersyteckich i ogólnopolskich.
Działalność studentów w sekcjach Klubu Uczelnianego AZS US daje możliwość zdobycia punktów przy ubieganiu się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Accessibility Toolbar